ImunoBran na oficiální onkologické akci - Brněnské onkologické dny 2016
Imunotop - péče o zdraví
V letošním roce jsme se již po třetí zúčastnili oficiálního lékařského kongresu, Brněnských onkologických dnů.
 
Foto - present
Rok 2016 pro nás však představoval jednu velkou změnu. Kromě výstavní plochy nám byl poskytnut prostor pro přednášku. Té se na naše pozvání ujal Prof. Handgretinger, dětský onkolog, působící v německém Tübingenu. Téma přednášky bylo Imunomodulace a imunopodpora v onkologické léčbě. Úvodního slova se ujala RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D., která působí na diagnosticko–výzkumným pracovišti Masarykova onkologického ústavu.
 
První část celého přednáškového bloku byla zaměřena na teorii a nové poznatky, jakou roli může imunitní systém v onkologické léčbě sehrát a kudy se věda může vydat v budoucnu. Prof. Hangretinger zmínil, že se nejedná o žádnou novinku. Myšlenka využít imunitní systém pro léčbu rakoviny přišla již koncem 19. století, kdy byly provedeny první výzkumy. Tuto cestu však následně „převálcoval“ objev RTG záření a následný vznik radioterapie. Dnešní výzkumy se tedy tak trochu vrací na začátek a imunitní systém se opět dostává do popředí zájmu.
 
Druhá část přednáškového bloku se týkala již konkrétně ImunoBranu – tedy látky MGN3, kdy Prof. Hangretinger představil své zkušenosti a výsledky klinických dat ze svého pracoviště. Jak řekl sám: „Z počátku jsem byl také velmi skeptický, ale data jsou jasná.“ Celou přednášku jsme natáčeli a bude k dispozici během následujících dní.
 
Pro nás byla tato přednáška a účast na celé akci důležitým krokem vpřed. Přišlo si ji poslechnout více než 30 lékařů a odborníků v oblasti zdravotnictví a věříme, že je téma využití imunitního systému jako jednoho z prvku v léčbě zaujalo. Pro nás bylo úžasné i setkání s Prof. Handgretingerem, který kromě toho, že je špičkový odborník v oblasti onkologie, je i úžasný a obohacující člověk plný pokory a lidství.
 
Foto - team
IMUNOTOP CZ s.r.o.
Vrchlického 961
500 02 Hradec Králové - Pražské předměstí
Tel. 495 582 080
Mobil: 724 154 377
INFO LINKA ZDARMA: 800 190 162
E-mail: imunotop@imunotop.cz
www.imunotop.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.